یخکار


یخشکن 10  شاخه یخکار حالت بندی
مناسب براي استفاده بر روي مسير هاي يخي و برفيساخته شده از جنس فولاد کروم موليبدن سخت کاري شدهدا..
یخشکن 10  شاخه یخکار حالت ترکیبی
مناسب براي استفاده بر روي مسير هاي يخي و برفيساخته شده از جنس فولاد کروم موليبدن سخت کاري شدهدا..
یخشکن 10  شاخه یخکار حالت چفتی
مناسب براي استفاده بر روي مسير هاي يخي و برفي ساخته شده از جنس فولاد کروم موليبدن سخت کاري ش..
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)